Skogsvårdslag

Skogsvårdslaget ansvarar för skötseln av kommunens skogar och tätortsnära strövområden samt gräsröjning på ett stort antal grönytor sommartid.

Kontakt

<strong>Carl-Bertil Pettersson</strong> Carl-Bertil Pettersson
Verksamhetsledare skogsvårdslag
E-post: carl-bertil.pettersson@dalsed.se
Telefon: 0534-195 05

Sidan uppdaterades 27 september 2023