Integration

Dals-Eds Kommun har kommit överens med Länsstyrelsen och Migrationsverket om att ta emot personer av utländsk härkomst som fått uppehållstillstånd. Det antal som blir kommunplacerade i Dals-Ed fastställs av Länsstyrelsen och varierar från år till år. Vi arbetar även med de nyanlända som flyttat till Dals-Eds kommun på egen hand eller som anhöriga till kommuninvånare.

Kommunens huvudsakliga ansvarsområde för integration av nyanlända är stöd och service, vilket bland annat innebär:

  • ansvar för mottagande och bosättning
  • undervisning i SFI och annan vuxenutbildning
  • samhällsorientering - information om hur samhället fungerar
  • samordning med andra kommunala verksamheter som skola, barnomsorg och socialtjänsten
  • se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del
Kontakt

<strong>Eva Sjötun</strong> Eva Sjötun
Enhetschef AMI
E-post: eva.sjotun@dalsed.se
Telefon: 0534-191 59

För information om nationella minoriteter:
Sidan uppdaterades 27 september 2023