Finansiering

Neutral finansieringsrådgivning

Via Fyrbodals kommunalförbund erbjuds kompetens för att hitta finansieringslösningar till dig som driver ett företag som är i ett expansions- och utvecklingsskede eller har en innovation att kommersialisera.

Lån, ägarkapital, bidrag, riskkapital - Hur ser den bästa mixen och lösningen ut för ditt företag? Vi har lång erfarenhet och ett stort nätverk inom finansieringsområdet.
Man kan inte få bidrag i form av pengar direkt till företag, men stöttar tillväxt och underlättar för nyetableringar. Om du så önskar kan vi stötta dig i framtagning av underlag för olika typer av finansiärer, vilket visat sig öka chansen till en lyckad finansieringslösning.
Mer information och kontakt:
Andreas Jansson
Mobil: 076-814 71 47

ALMI Företagspartner

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Checken riktar sig till små företag med 2-49 anställda och med minst tre miljoner i omsättning som vill komma ut på en ny internationell marknad eller bredda sin internationella marknad ytterligare. Om du vill ansöka om en affärsutvecklingscheck behöver du först skicka in en intresseanmälan där du presenterar ditt projekt.

Mikrolån - Vid företagsstart och för unga företag

Almis nya Mikrolån är anpassat till dig som har ett mindre kapitalbehov.
Lånet riktar sig främst till dig som ska starta ett mikroföretag och till unga företag i uppstart. Mikrolån kan beviljas på upp till 200 000 kronor och kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för låntagaren.
Du kan låna upp till 100 procent av kapitalbehovet. Vår kreditbedömning baseras huvudsakligen på din affärsidés möjligheter. Syftet med Mikrolånet är att ge möjlighet för nya företag att etableras och växa. Lånet kan användas till investeringar och rörelsekapital. Som säkerhet för Mikrolånet vill vi ha en begränsad personlig borgen på 10 procent av lånebeloppet.

Västra Götalandsregionen

Regionalt företagsstöd

Västra Götalandsregionen vill med regionalt investeringsstöd aktivt medverka till att åstadkomma nya varaktiga arbetstillfällen genom att stimulera nyetableringar av företag samt nyanställningar inom befintliga företag inom de så kallade stödområdena, som innefattas av de fem dalslandskommunerna.
Beloppsgräns finns ej. Vanligtvis lämnas stöd till högst 10% av investeringen.
Syftet med investeringsstödet är att främja ekonomisk tillväxt och en samhällsekonomisk och i övrigt lämplig lokalisering av näringslivet.

Konsultcheck

Konsultchecken ska hjälpa företag att stärka sin kompetens inom områden där man saknar eller har bristande kompetens. Företaget genomför insatsen med hjälp av en utomstående resurs (konsult). Insatsen ska vara avgränsad i tid och bidra till att utveckla företaget.
Stödet är på max 150 000 kr, och får användas för att täcka högst 50 procent av kostnaderna för att anlita extern konsulthjälp. Ansökningar under 10 000 kr behandlas inte.

Såddfinansiering

Nystartade teknik- och kunskapsbaserade företag kan söka såddfinansiering för att utveckla ett koncept eller en teknisk produktidé. Stödet är på max 850 000 kr i form av så kallat villkorslån som normalt ska betalas tillbaka inom fem år. Mindre projekt kan få stöd i form av bidrag upp till 50 000 kr. Såddfinansieringen kan täcka högst 50 procent av kostnaderna kopplade till satsningen.
Kontaktperson: Gabriel Skarbäck, Gabriel.Skarback@vgregion.se
Telefon: 010-441 05 83, mobil: 070-348 59 70

 BID på Landsbygden

Sidan uppdaterades 27 september 2023