Förpackningar och tidningar

Olika sorters förpackningar

Det är kommunen som ansvarar för insamlingen av förpackningar och tidningar. Därför ska du bara lägga förpackningar och tidningar på återvinningsstationen.

Lägg inte kuvert i återvinningsstationens tidningsinsamling och inte post-it-lappar. Det finns lim på dem som förstör pappersåtervinningen. Kuverten och post-it-lapparna lägger du i stället i restavfallet i det gröna kärlet.

Återvinningsstationer:

Ed:

Mitt emot Gröne Backe campingplats, Södra Moränvägen 63.
Södra Moränvägen, vid Karlssons varuhus parkeringsplats, Industrigatan 8.

Nössemark:

Adress: Rörviken 185.

Om det är fullt i insamlingen på återvinningsstationen kan du ringa till Remondis AB och meddela det.
Ring 0520-126 15 eller mejla till trollhattan@remondis.se 

Sidan uppdaterades 21 februari 2024