Förpackningar och tidningar

Olika sorters förpackningar

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB som ansvarar för insamlingen av förpackningar och tidningar. Därför ska du bara lägga förpackningar och tidningar på återvinningsstationen.

Lägg inte kuvert i återvinningsstationens tidningsinsamling och inte post-it-lappar. Det finns lim på dem som förstör pappersåtervinningen. Kuverten och post-it-lapparna lägger du i stället i restavfallet i det gröna kärlet.

Återvinningsstationer:

Ed:

Mitt emot Gröne Backe campingplats
Södra Moränvägen, vid Karlssons varuhus parkeringsplats, Industrigatan 8.

Nössemark:

Vid Nössemarks sågverk.

Om det är fullt i insamlingen på återvinningsstationen kan du ringa till Förpacknings- och tidningsinsamlingen och meddela det.
Ring: 0200-880 311


Länk till Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida 

Sidan uppdaterades 30 maj 2023