Förvaltningar

FOKUS-förvaltningen
Kort information om FOKUS-förvaltningen (Fritid Och Kultur Utbildning i Samverkan).
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen leds av kommunstyrelsen. Förvaltningen har ett stort arbetsfält som bl.a. omfattar de tekniska verksamheterna: VA, renhållning, allmänna platser, lekplatser, badplatser, kommunens vägar, snöröjning; Förvaltning av kommunens fastigheter, lokalvård och vaktmästeri; Förvaltning av kommunens mark, försäljning av bostadstomter; Kosthantering, kommunens kök för skolan och äldreomsorgen. Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar också i samhällsplaneringen i kommunen.
Socialförvaltningen
Kort information om Socialförvaltningens olika verksamheter.
Sidan uppdaterades 25 september 2023