Kommunala pensionärs- och handikapprådet

Kommunala pensionärs- och handikapprådet i Dals-Eds kommun består av representanter från de kommunala nämnderna och olika intresseorganisationer.

Rådet sammanträder cirka en gång/kvartal.

Reglemente för gemensamt pensionärs- och handikappråd

Representanter

Kommunens nämnder/styrelser

 • Kommunstyrelsen
  • Andreas Nilsson, ordförande
  • Per-Erik Norlin (ersättare)
 • Fokusnämnden
  • Linus Lännhult
 • Socialnämnden
  • Kenneth Gustavsson 
 • Byggnadsnämnden
  • Ingvar Johannesson

Intresseorganisationer

 • PRO (ordinarie)
  • Stig Edman
  • Kristina Sandberg
 • PRO (ersättare)
  • Lena Zakariasson
  • Monica Sandström
 • SPF (ordinarie)
  • Bengt Lombrandt
 • SPF (ersättare)
  • Eva-Lott Lyrstrand
  • Waldis Pettersson
 • REUMA (ordinarie)
  • Lisbeth Johansson
  • Marie Jansson
 • Hörselskadades Riksförbund (ordinarie)
  • Stina Karlsson
  • Inga-Maj Eriksson
 • Hörselskadades Riksförbund (ersättare)
  • Gunnel Olsson
 • Neuroförbundet (ordinarie)
  • Benny Johansson
 • Demensföreningen (ordinarie)
  • Gunilla Bengtsdotter
  • Beatrice Magnusson
 • Demensföreningen (ersättare)
  • Stefan Ljungberg
Sidan uppdaterades 25 oktober 2023