Sophämtningsturer och blanketter

Så här försäkrar du dig om att dina hushållssopor töms som planerat:

  • Placera dina tunnor med draghandtaget vänt mot vägen i direkt anslutning till sopbilens rutt i god tid innan tömning.
  • Se till att det det inte finns några hinder i vägen i form av t.ex. snö eller andra föremål/skräp etc.

Blankett Kompostering av hushållsavfall, anmälan

Blankett Sophämtning - anmälningsblankett/beställning

Blankett Ägarbyte renhållningsabonnemang

Form Trash collection request in English

Sophämtningsturer 2024

Abonnentfrågor, fakturor

Kundtjänst VA
Telefon: 0534-190 46

Telefontid: 10:00-12:00.

Körning helger fram till midsommar 2024
Dag Körs istället
Fredag 29/3 Körs som vanligt
Måndag 1/4 Tisdag 2/4
Tisdag 2/4 Onsdag 3/4
Onsdag 1/5 Körs som vanligt
Torsdag 9/5 Körs som vanligt
Torsdag 6/6 Körs som vanligt
Torsdag 20/6 Onsdag 19/6
Fredag 21/6 Torsdag 20/6

Vid halka/snö, håll vägen till kärlet skottad och grusad.
Om inte kärlet blivit tömt på utsatt dag, LÅT STÅ tills tömning skett.
Tänk på att ställa ut kärlet MED DRAGHANDTAGET MOT VÄGEN kvällen innan tömningsdag.

Sidan uppdaterades 9 februari 2024