Sophämtningsturer och blanketter

Så här försäkrar du dig om att dina hushållssopor töms som planerat:

  • Placera dina tunnor med draghandtaget vänt mot vägen i direkt anslutning till sopbilens rutt i god tid innan tömning.
  • Se till att det det inte finns några hinder i vägen i form av t.ex. snö eller andra föremål/skräp etc.
Inkörning i samband med helgdagar våren 2023
  Körs istället
Skärtorsdag 6/4 Onsdag 5/4
Långfredag 7/4 Torsdag 6/4
Annandag påsk, måndag 10/4 Tisdag 11/4
Tisdag 11/4 Onsdag 12/4
Måndag 1/5 Tisdag 2/5
Tisdag 2/5 Onsdag 3/5
Kristi himmelsfärds dag, torsdag 18/5 Onsdag 17/5
Fredag 19/5 Torsdag 18/5
Nationaldagen, tisdag 6/6 Körs in på ordinarie dag
Tisdag 6/6
Torsdag 22/6 Onsdag 21/6
Midsommarafton, fredag 23/6 Torsdag 22/6

Blankett Kompostering av hushållsavfall, anmälan

Blankett Sophämtning - anmälningsblankett/beställning

Blankett Ägarbyte renhållningsabonnemang

Form Trash collection request in English

Sophämtningsturer 2023

Abonnentfrågor, fakturor

Kundtjänst VA
Telefon: 0534-190 46

Telefontid: 10.00-12.00.

Sidan uppdaterades 31 maj 2023