Natur och miljö

Miljömyndighetsfrågor

Dalslands miljö- och energiförbund ansvarar för allt lagstadgat myndighetsarbete inom områdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll samt viss tillsyn inom naturvård, kalkning, miljöövervakning/provtagning och yttrande av planer.

För mer information, gå till

Sidan uppdaterades 9 februari 2024