Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons Hjälpfond

Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons Hjälpfond för behövande jordbrukare i Dals-Eds församling

Bidrag kan lämnas till:

 • Kalkning av åkermark
 • Gödselvårdsanläggningar
 • Dikning av åkermark
 • Byggnadsinvesteringar (i första hand som avser samverkan mellan flera brukare)
 • Nya verksamheter inom jordbruket
 • Maskininvesteringar som avser samverkan mellan flera brukare
 • Utbildning/kompetensutveckling vad avser IT-användning med inriktning på jordbruk
 • Ekonomiskt stöd till lantbruksstuderande
 • Försöksverksamhet med inriktning på grönsaks- och bärodling
 • Försöksverksamhet med inriktning på turism
 • Försöksverksamhet med alternativ jordbruksproduktion
 • Övrig verksamhet som av kommunstyrelsen bedöms kan vara till gagn för bygdens utveckling
Kontakt

Carl-Johan Wallström
Administratör
E-post: carl-johan.wallstrom@dalsed.se
Telefon: 0534-190 11

Sidan uppdaterades 27 september 2023