Grov- och trädgårdsavfall

Möbler och annat avfall som är för stort för att stoppa i en plastpåse kan du lämna på Onsöns återvinningscentral. Där kan du även lämna trädgårdsavfall. Mer information om öppettider med mera hittar du här.

Mycket av trädgårdsavfallet kan komposteras och bli fin jord som ger näring till ny växtlighet.

Detta kan du kompostera i en öppen kompostbehållare (trädgårdskompost):

 • gräsklipp och grästorv
 • häckklipp
 • träflis
 • löv och barr
 • mossa
 • ogräs
 • snittblommor och krukväxter med jord
 • blast
 • tång och sjögräs
 • fallfrukt med mera

Om du ska kompostera matavfall måste du ha en sluten kompostbehållare som är lämplig för det. Du måste även anmäla att du komposterar matavfall till till Dalslands miljö- och energiförbund, läs mer här.

Hantering av invasiva växter

Jätteloka
Jätteloka
 • Får INTE slängas i komposten-rishög
 • Transportera inte växtavfall i öppet släp, det ska vara förpackat i dubbla säckar, påsar eller liknande
 • Ska slängas i container för enbart Invasiv art, får inte blandas med annat avfall.
 • Fråga personalen var avfallet ska slängas

EU-listade arter som är etablerade i Sverige

Tolv av de EU-listade arterna bedöms vara etablerade i landet.

Etablerade i Sverige, men som inte omfattas av några regler

Nedan är några av de mest problematiska invasiva främmande arterna i Sverige. Det finns ännu inga lagstadgade skyldigheter vad gäller dem, men eftersom de kan orsaka allvarlig skada på våra ekosystem rekommenderar Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att man hjälper till att begränsa spridningen. Flera av dessa arter utvärderas för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas av olika förbud.

Sidan uppdaterades 9 februari 2024