Källsortering

Batteriinsamling
Hitta information om var du kan lämna dina uttjänta batterier.
Farligt avfall
Information om hur du hanterar farligt avfall. Farligt avfall kan till exempel vara hårspray, aceton, lacknafta, färger, lim, städkemikalier, lågenergilampor, batterier med mera.
Förpackningar och tidningar
Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB som ansvarar för insamlingen av förpackningar och tidningar. Därför ska du bara lägga förpackningar och tidningar på återvinningsstationen.
Grov- och trädgårdsavfall
Möbler och annat avfall som är för stort för att stoppa i en plastpåse kan du lämna på Onsöns återvinningscentral. Där kan du även lämna trädgårdsavfall.
Information och skyltar för utskrift
Här hittar du PDF-dokument till hyresgäster, villaägare och fastighetsägare med information om hur man sorterar och hur det fungerar.
Kompostering
Information till dig som avser att själv kompostera matavfall. Om du tänker kompostera ditt matavfall själv så måste du först anmäla detta till Dalslands miljö- och energiförbund.
Matavfall
Information om hur du hanterar matavfall.
Sorteringsguide
Sorteringsguide för källsortering av avfall.
Sidan uppdaterades 9 februari 2024