Enskilda avlopp

I Dalslands miljö- och energiförbunds uppdrag ingår att se till att kraven på avloppsvattenrening uppfylls i kommunen. Om du ska anlägga eller ändra ett enskilt avlopp måste du oftast ansöka om tillstånd eller anmäla detta till Dalslands miljö- och energiförbund.

Dalslands miljö- och energiförbund bidrar med råd och förslag till olika tekniska lösningar och anvisar lämplig plats för avloppsanläggningen. Ansvaret för att en anläggning blir korrekt dimensionerad och utförd ligger dock på fastighetsägaren.

Länk till Dalslands miljö- och energiförbund:
https://www.dalsland.se/privatperson/vatten-avlopp/enskilda-sma-avlopp/

Sidan uppdaterades 12 mars 2024