Trafik

Trafikförordningen innehåller de allmänna bestämmelser för trafik som gäller på väg och i terräng i hela Sverige.

Därutöver finns det regler som gäller specifikt för Dals-Eds kommun, de lokala trafikföreskrifterna. De flesta av dessa ska gå att utläsa av de vägmärken som är uppsatta.

Kommunstyrelsen är ansvarig för trafikfrågorna i kommunen.

Lokala trafikföreskrifter

Ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift

Sidan uppdaterades 27 september 2023