Konsument

Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning
De fem Dalslandskommunerna samverkar kring budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan och ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Tjänsterna utgår från Mellerud med uppdrag att tillgodose medborgarna i de samverkande kommunerna.
Konsumentlagar
Här hittar du några lagar som stärker konsumentens rättigheter.
Notarius Publicus
Notarius Publicus är en enskild person som utses av Länsstyrelsen. Beteckningen är latin och betyder ungefär "offentlig sekreterare".
Sidan uppdaterades 27 september 2023