Kommunikationsmaterial

Platsvarumärke och kommunvapen

För att vi tillsammans ska kunna hjälpas åt att fortsätta utveckla vår hometown och den där goa känslan, kan du här ta del av kommunikations- och marknadsföringsmaterial som vi alla kan använda utifrån olika områden. För besöksnäringen och näringslivet, för fritid- och föreningslivet, för den som vill flytta hit. Vi har också valt att som ett område lyfta fram kulturen och historien som stöd för att beskriva platsen Dals-Ed.

Vi har valt att skilja på dels Dals-Eds kommuns profil som kännetecknar kommunen som organisation och dels på Dals-Ed som plats. För Dals-Eds kommun som organisation kommuniceras kommunens uppdrag och verksamhet, allt det som organisationen har att ta ansvar för; till exempel vård, skola, omsorg, räddningstjänst och skötsel av kommunens fastigheter. Dals-Eds kommuns logotyp i form av kommunvapnet, får i det här sammanhanget användas när kommunen är avsändare och kännetecknar den kommunala organisationens service.

Under Platsvarumärke finns material för marknadsföring och kommunikation som platsens alla aktörer kan använda. Materialet som vi samlat här är en utgångspunkt som vi fortsätter att utveckla tillsammans efterhand och vi tar gärna emot förslag som kompletterar vår gemensamma bild av Dals-Ed.

Om du som företagare eller förening vill ha stöd i hur bilder och logotyp kan användas i marknadsföringen, kontakta kanslienheten:

Dals-Eds kommun
Kanslienheten
Box 31
668 21 ED

Besöksadress:
Storgatan 27
668 30 Ed

Telefon växel/reception: 0534-190 00

E-post: kommun@dalsed.se

Sidan uppdaterades 27 september 2023