Sammanträdestider

Sammanträdestider 2024

Kommun-
fullmäktige

 • 14 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 8 maj
 • 12 juni
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 6 november
 • 18 december

I allmänhet hålls sammanträdena i Gamla Real, klockan 19:00.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Kommunstyrelsen

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 27 mars
 • 24 april
 • 29 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 18 december

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 8:00

Byggnadsnämnden

 • 23 januari
 • 5 mars
 • 16 april
 • 28 maj - INSTÄLLT
 • 2 juli
 • 10 september
 • 22 oktober
 • 3 december

Byggnadsnämnden sammanträder klockan 9:00

Socialnämnden

 • 30 januari
 • 27 februari
 • 23 april
 • 28 maj
 • 5 juni
 • 24 september
 • 19 november
 • 18 december

Socialnämnden sammanträder klockan 8:30

FOKUS-nämnden

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 24 april
 • 29 maj
 • 19 juni
 • 25 september
 • 20 november
 • 18 december

FOKUS-nämnden sammanträder klockan 8:00

Ladda ner samtliga sammanträdestider som pdf här

Sidan uppdaterades 25 september 2023