Motioner

Enligt kommunallagen kan ledamöter i kommunfullmäktige väcka ett ärende i fullmäktige genom en motion.  En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

Om beredningen av en motion inte kan avslutas inom ett år, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning eller besluta att handläggningen ska fortsätta.

I Dals-Eds kommun redovisas obesvarade motioner till kommunfullmäktige i april och oktober.

Sidan uppdaterades 25 september 2023