Sanktionsavgifter

Om man utför en anmälnings- eller lovpliktig åtgärd utan att anmäla det eller om man påbörjar sitt bygge utan att invänta startbesked kan man få betala en så kallad sanktionsavgift.

Har du råd att bygga svart?

Kontakta oss

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Elin Andersson
Plan- och bygglovsingenjör
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 06

Elin Olsson
Bygglovshandläggare
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 05

Björn Jonasson
Bygginspektör
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 50

Arbetar: onsdag 13-17, torsdag och fredag 8-17

Carola Palm Jacobsson
Nämndsekreterare/Koordinator
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Sidan uppdaterades 21 september 2023