Tillfällig övernattning

Vid arrangemang av olika slag uppkommer ofta förfrågningar om och behov av tillfälliga övernattningslokaler. För att utnyttja skolor, fritidshem, gymnastiksalar och liknande krävs det att lokalerna är lämpliga ur utrymningssynpunkt samt att tillgängligheten och framkomligheten för räddningstjänsten är tillfredställande. Övernattningen sker på egen risk.

Nedan finner du en blankett för anmälan av tillfällig övernattning.

Anmälan om tillfällig övernattning

Sidan uppdaterades 21 september 2023