Torghandel

Det finns allmänna försäljningsplatser på södra delen av Torget i Ed.

En fast saluplats får användas på bestämda dagar enligt överenskommelse.
En tillfällig saluplats får användas vardagar, lördagar och dag före helgdag som inte är lördag.

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen. Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser.

Torghandel får ske på följande tider:

Försäljningen får börja tidigast kl. 9.00 samt sluta kl. 18.00.
Lördagar, julafton, påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter kl. 14.00.

Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. Varor och redskap skall vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.

Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas.
Vid försäljning av livsmedel gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen.

För användning av allmän försäljningsplats skall avgift erläggas enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Avgiften betalas i Kommunkontorets kassa eller faktureras enligt överenskommelse med Kassan, 0534-190 11 eller Teknik och Service tel. 0534-190 52.

Här finner du kommunens torghandelsföreskrifter

Sidan uppdaterades 27 september 2023