Fyrverkerier

Fyrverkerier

Fyrverkerier är populärt under nyår och andra helgdagar och uppskattas av många. Att använda fyrverkerier är dock inte riskfritt. För att inte orsaka skada är det viktigt att följa de regler som gäller.

Sedan den 1 juni 2019 är raketer med styrpinne inte längre tillåtna att använda utan tillstånd och utbildning. Den som bryter mot detta kan dömas till böter eller fängelse i upp till tre år.

Grundregeln har sedan länge varit att det krävs tillstånd för att hantera explosiva varor, men en del pyroteknik har varit undantagen och fått säljas fritt. Den 1 juni i 2019 tog MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, bort raketer med styrpinne från listan av undantag i MSBFS 2019:1.

Detta efter en intensiv debatt de senaste åren, där olycksstatistik visat att riskerna vid användning av fyrverkerier med styrpinne är för stora för att de ska kunna säljas fritt. Den stora vändpunkten blev det våldsamma missbruket av raketer som rapporterades från centrala Malmö för två år sedan, där både nyårsfirare och blåljuspersonal blev beskjutna. Sedan dess har MSB och fyrverkeribranschen arbetat för att komma tillrätta med problemet.

Tillstånd söks hos kommunen

Det innebär att raketer med styrpinne nu inte längre får säljas eller användas, utan rätt tillstånd och genomgången utbildning. Tillstånd för användning av explosiv vara söks hos kommunen, och utöver det krävs att man genomgår en B- eller C-utbildning hos en av MSB godkänd utbildningsanordnare. Dessa utbildningar riktar sig främst mot yrkesmässiga användare och är omfattande med både teori och praktik.

Den som använder raketer med styrpinne, och saknar tillstånd och/eller utbildning, bryter mot § 16 i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Bryter man mot lagen av oaktsamhet döms man till böter. Den som bedöms bryta mot lagen med uppsåt eller av grov oaktsamhet döms till böter eller fängelse i upp till tre år.

Den som vill starta försäljning av fyrverkerier ska söka tillstånd för handel med explosiva varor hos Kommunstyrelsen i Dals-Eds kommun.

Fyrverkeritårtor kräver inget tillstånd

För den som vill fira nyår med pyroteknik finns det fortfarande andra produkter som kan användas, och inte kräver tillstånd eller utbildning. Det handlar dels om enklare produkter som tomtebloss och marksnurror – men även bengaliska eldar och fyrverkeritårtor som står upprätt och inte behöver förankras.

De nya bestämmelserna omfattar all användning av raketer med styrpinne, oavsett när dessa är inköpta. Om du har raketer kvar från förra året är det alltså inte tillåtet att använda dessa längre, så länge inte du har rätt tillstånd och utbildning. Polisen kommer att utföra kontroller mot personer som misstänks bryta mot detta.

10 råd för ett säkrare fyrverkeri

  1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
  2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
  3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
  4. Rigga pjäsen enligt bruksanvisningen
  5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  6. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs
  7. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen
  8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
  10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Källa: msb.se

Sidan uppdaterades 12 februari 2024