Skatten 2023

Den totala kommunalskatten

År 2023 betalar invånarna i Dals-Ed sammanlagt 34.95 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten i kommunal- och landstingsskatt. Kommunalskatten till kommunen är 23.21 procent medan landstingsskatten till Västra Götalandsregionen är 11.48 procent.

Tabellen från www.skatteverket.se

2023, Dals-Eds kommun, Dals-Eds församling

Kommunal skatt 23.21
Regionskatt 11.48
Avgift Svenska kyrkan 1.625
Begravningsavgift 0.258
Skattesats inklusive kyrkoavgift 36.573
Skattesats exklusive kyrkoavgift 34.948

 

Begravningsavgift och kyrkoavgift

Utöver kommunalskatt betalar alla skattskyldiga begravningsavgift, oavsett kyrkotillhörighet. Kyrkoavgift betalar de som är medlemmar i Svenska kyrkan.

Beslut om skatten

Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige att senast i november varje år besluta om skattesatsen för kommande år.

Sidan uppdaterades 25 september 2023