Flytta ditt företag till Dals-Ed

Att flytta hit med sitt företag har flera fördelar. Kostnadsläget är fördelaktigt både vad gäller industrimark, tomt- och huspriser. Tillgängligheten är bra, snabba beslutsvägar, trevligt bemötande och härlig miljö. Dals-Ed har ett strategiskt läge med 1,5 miljoner norrmän och 2 miljoner svenskar inom en radie på 20 mil. 

Flygbild över Dals-Ed

Fördelar Dals-Ed!

Det tar ca 45 min till E6:an, knappt 1,5 timme till Göteborg med tåget (Oslo - Göteborg - Köpenhamn). Stora delar av kommunen har utbyggd fiber. Dessutom finns det fördelar vad gäller företagsstöd, eftersom vi tillhör ett stödområde som kan ge fördelar både vid utveckling och nyetablering. Ring till vår näringslivsutvecklare Tommy Nerstrand för mer information: 0534-190 45. 

Unik gymnasieskola

Vår gymnasieskola riktar sig till elever med särskilda behov. Vi attraherar elever från från cirka tjugo kommuner. Läs mer här.

Fakta om Dals-Ed

Dals-Eds kommun har cirka 4 800 invånare, varav ca 3 000 i tätorten Ed. Kommunen räknas till den sydligaste glesbygdskommunen i Sverige. I Dals-Ed finns ca 500 aktiva företag, varav cirka 220 är AB. De största företagen är:

  • Vida AB i Nössemark
  • Ecus Electronic Custom Support AB
  • TVH Nordic AB
  • FoundEver
  • Purtech AB
  • Pyrotek Scandinavia AB
  • Sven Johansson Bygg AB
  • Svensk Skogsservice AB

De största branscherna finner man inom skogsnäring, bygg, industriell tillverkning, handel och företagstjänster. Företagstjänster och övriga tjänsteföretag ökar mest och förväntas öka ytterligare tack vare tillgången på fiber och attraktiv boendemiljö. Med tågavgångar varje timma åt vardera hållet Oslo/Göteborg dagligen, finns goda möjligheter att pendla!

Antalet arbetstillfällen 2021 var 2242. 1635 personer både bor och arbetar i kommunen (2021). Ca 600 personer pendlar dagligen in i kommunen och ca 580 pendlar ut. 
Dals-Ed tillhör tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo - Position Väst.  Läs mer här

Fritid och kultur

Nationalparken Tresticklan är en stor, av människan relativt opåverkad naturskog, som präglas av glesa och karga tallträd, ett sprickdalslandskap och barrskogsfåglar som tjäder, orre och järpe. I kommunen finns det ca 400 sjöar. För övrigt bjuder Dals-Ed på många aktiviteter, som till exempel vår- och höstmarknad, Monsterrace, Eds Countryfest, Nostalgimässa och  motionsloppet Blodomloppet.

Det finns även bowlinghall, mc- och motormuseum, älgpark med mera. Föreningslivet är mycket aktivt, det finns något för alla - året runt. Läs mer om utbud och aktiviteter här och här.

Framgångsfaktorer i Dals-Ed

Dals-Ed är en kommun där alla känner alla. Vår litenhet är vår styrka, vilket innebär korta beslutsvägar, kortare handläggningstider och stark samverkan mellan enheter och mellan kommun och näringsliv. En hel del kompetens, lite tur och mycket charm.

Kontakt

Via näringslivskontoret kan du få hjälp om du har frågor om finansiering, behöver hjälp med att få övrig kontakt inom kommunen, regionala stödfunktioner eller aktörer inom rådgivnings- eller utvecklingsfrågor. Eller om du som nyinflyttad behöver nya kontakter/nätverk.

Kontakt

<strong>Tommy Nerstrand</strong> Tommy Nerstrand
Näringslivsutvecklare
E-post: tommy.nerstrand@dalsed.se
Telefon: 0534-190 45

Sidan uppdaterades 24 juni 2024