Vår verksamhet

Varje olycka som inträffar i samhället på människa och egendom är en förlust. Allt täcks inte av försäkringar, och konsekvenserna av en brand eller en annan olycka kan bli mycket långtgående. En storbrand i ett företag kan i förlängningen medföra förlorade marknadsandelar, konkurs med ökad arbetslöshet som följd, ökat vårdbehov, otrygghet mm.

Med det som bakgrund arbetar vi inom räddningstjänsten i Dals Eds kommun med att försöka upptäcka de risker och hot som finns så att de kan reduceras och/eller helt elimineras. Vi förebygger bränder och andra olyckor, gör räddningsinsatser samt begränsar konsekvenserna når en olycka inträffat.

För att nå upp till Dals Eds kommuns målsättning om en trygg och säker kommun krävs allas medverkan. Trots en modern och välutrustad räddningstjänst med välutbildad personal måste alla vara medvetna om att ingen kan skydda Dig och Ditt hem bättre än Du själv. För att klara det måste Du själv ha kunskap om hur Du förebygger olyckor mm. Vad Du bör kunna, kan Du informera Dig om på vår hemsida här på webbplatsen

För att bli bättre i vårt arbete med att undvika skador på liv, egendom och miljön är det viktigt att vara medveten om vårt gemensamma ansvar för att förebygga olyckor, lära sig agera i nödsituationer samt ha kunskap om hur man hjälper andra.

Att tänka på:

  • Fungerar bostadens brandvarnare?
  • Hur evakuerar vi bostaden vid en ev. brand?
  • Klarar jag att utföra HLR (hjärt- och lungräddning)?
  • Vilka faror finns i hemmet?
  • Är barnens skolväg säker?

Som Du märker är det mycket att tänka på.
Har Du frågor, kontakta gärna räddningstjänsten på telefon 0534-19026, 19027 eller skriv till:

Räddningstjänsten
Fotebäcksvägen 1
668 30 ED

 

Genom ovanstående vill Räddningstjänsten i Dals Eds kommun ge kommunens invånare och andra en inblick i vår verksamhet, samtidigt som vi påpekar vikten av att ha egen kunskap inom området, allt naturligtvis utifrån dina egna förutsättningar.

Det är kommunens ansvariga politikers och min förhoppning att vi alla hjälps åt för att nå upp till vårt motto:
”Din trygghet och säkerhet – vårt mål”

Leif Kunell
Räddningschef

Kontakt

Leif Kunell
Räddningschef
E-post: leif.kunell@dalsed.se
Telefon: 0534-195 02

Sidan uppdaterades 26 januari 2024