EU-information

Program att söka medel från

Dals-Eds kommun omfattas främst av några regionala strukturfonder. 

Västsverige

Interreg IV Sverige/Norge

Vidare finns det inom Interreg IV A delprogram för Östersjön, Nordsjön, Öresund-Kattegatt-Skagerrak samt internationellt samarbete där Dals-Ed kan ingå.

ESF/Socialfonden som behandlar arbetsmarknadsfrågor, kompetensutveckling i företag och offentliga organ.

Utöver strukturfonderna så har EU en mängd ämnesorienterade möjligheter till internationella projektsamarbeten och utbyten.

Dals-Ed ingår även i Leader Dalsland/Årjäng/Munkedal som främst ger möjligheter för föreningar/byalag att utveckla projekt. 

Vänortutbyten

Vänortsutbyten delfinansieras genom Europeiska kommissionen särskilda program för vänortsutbyte.

Sidan uppdaterades 17 maj 2024