Köpa eller sälja företag

Ägarskifte Micro är ett projekt som delfinansieras av Fyrbodals Kommunalförbund i nära samarbete med 17 kommuner. Projektet vänder sig till personer med intresse att överlåta eller överta småföretag. Är du på väg att avveckla ditt företag? Eller är du intresserad av att ta över ett mindre företag?

Ägarskifte Micro syftar till att sprida kunskap och underlätta ägarskiften i små företag. I detta ligger samarbete med olika aktörer som Arbetsförmedlingen och Nyföretagarcentrum som syftar till att stödja personer som har lite eller ingen tidigare erfarenhet av att driva företag. På Ägarskifte Micros hemsida kan du även registrera ditt intresse för att överlåta eller köpa ett mindre företag. Här finns även ett antal företag till salu.

Läs mer om Ägarskifte Micro här.

Projektledare: Hans Gundmar
E-post: hans@gundmar.se
Mobil 073-422 82 99

Ägarskifte
Sidan uppdaterades 27 september 2023