Kompostering

Om du tänker kompostera ditt matavfall själv så måste du först anmäla detta till Dalslands Miljö- och energiförbund. Anmälan gör du på en blankett som finns att ladda ner där.

Du kan även kontakta miljökontoret på telefon 0530-93 94 30. För behandlingen av anmälan tas en avgift ut enligt kommunalförbundets taxa.

En godkänd kompostering av matavfall ska:

 • vara konstruerad så att flugor, fåglar och gnagare inte kommer åt innehållet;
 • ha ett lock som tål snötyngd och inte släpper in regn;
 • vara försedd med en botten som ska vara tät eller ha nät;
 • vara robust så att den klarar av att innehållet blandas om;

Du ska placera din behållare så att den inte stör någon. Den färdiga kompostjorden tar du själv hand om.

Så här sköter du din kompostering

Ska du kompostera matavfall själv ska din kompost inte locka till sig skadedjur och det får inte finnas risk för olägenhet för människors hälsa och miljö. Du kan börja med att lägga ris och kvistar i botten (för luftcirkulationens skull). Fyll sedan på ditt köksavfall som under sommaren kan varvas med avfall från trädgården. Under vinterhalvåret varvar du ditt köksavfall med till exempel sågspån. Spån och annat strömedel ska tillsättas för att det inte skall uppstå kväveöverskott (dålig lukt) i komposten. För att undvika att processen avstannar vintertid måste din behållare vara isolerad. Ett alternativ är att skaffa en så stor behållare att avfallet får plats även om nedbrytningen avstannar. När vårsolen kommer startar processen igen.

Trädgårdskompost

En öppen kompostbehållare för trädgårdsavfall behöver du inte anmäla.

I din trädgårdskompost kan du lägga:

 • gräsklipp och grästorv
 • häckklipp
 • träflis
 • löv och barr
 • mossa
 • ogräs
 • snittblommor och krukväxter med jord
 • blast
 • tång och sjögräs
 • fallfrukt med mera
Kompost

Hantering av invasiva växter

Jätteloka
Jätteloka

Invasiva växter är växtarter som inte tillkommit i Sverige av naturlig väg. Detta är växter som är starkare än våra egna växtarter och kan negativt påverka befintlig växtlighet, därav gäller annan hantering.

 • Får INTE slängas i komposten-rishög
 • Transportera inte växtavfall i öppet släp, det ska vara förpackat i dubbla säckar, påsar eller liknande
 • Ska slängas i container för enbart Invasiv art, får inte blandas med annat avfall.
 • Fråga personalen var avfallet ska slängas

EU-listade arter som är etablerade i Sverige

Tolv av de EU-listade arterna bedöms vara etablerade i landet.

Etablerade i Sverige, men som inte omfattas av några regler

Nedan är några av de mest problematiska invasiva främmande arterna i Sverige. Det finns ännu inga lagstadgade skyldigheter vad gäller dem, men eftersom de kan orsaka allvarlig skada på våra ekosystem rekommenderar Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att man hjälper till att begränsa spridningen. Flera av dessa arter utvärderas för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas av olika förbud.

Sidan uppdaterades 9 februari 2024