Att skrota bilen

Skrotbilar

Du avregistrerar fordonet genom att lämna in det på ett mottagningsställe eller hos en auktoriserad bilskrotare.

Information om mottagningsställen kan du hitta via producentorganisationen BIL Swedens webbplats .

Auktoriserade bilskrotare finns under rubriken Bilskrot i telefonkatalogens gula sidor. Information om auktoriserade bilskrotare finns även via branschorganisationen Sveriges Bilåtervinnares Riksförbunds webbplats.

När du lämnar fordonet utfärdar mottagaren ett mottagningsbevis som ska skickas in till Transportstyrelsen. Mottagningsbeviset innebär att äganderätten till fordonet övergår till mottagaren som sedan ansvarar för att fordonet skrotas på ett riktigt sätt. I många fall lämnar mottagaren denna information till Transportstyrelsen via dator. Då behöver inget mottagningsbevis skickas in.

Ha med dig registreringsbeviset

När du lämnar in ditt fordon för skrotning ska du ha med dig Del 2 av registreringsbeviset. Registreringsbeviset består av två delar, del 1 som är blå och del 2 som är gul. Registreringsbeviset ska mottagaren ta hand om.

Den gamla sortens registreringsbevis är fortfarande giltigt, om du inte har fått ett nytt tvådelat registreringsbevis.

Observera att du måste ha det senast utfärdade registreringsbeviset.

Källa: Transportstyrelsen (http://www.transportstyrelsen.se)

Sidan uppdaterades 9 februari 2024