Brandfarliga och explosiva varor

Enligt lag om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor. Den som hanterar, förvarar, säljer eller överför explosiva varor ska också ha tillstånd för detta.

Explosiva varor

Nästan all hantering av explosiva varor är tillståndspliktig. Tillstånd för tillverkning, bearbetning, destruktion och import och gränsöverskridande överföring av explosiva varor samt viss hantering inom försvaret prövas av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Övrig hantering, såsom förvaring, förvärv och handel prövas av Kommunstyrelsen i Dals-Eds kommun.
Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. De vanligaste pyrotekniska varorna är fyrverkerier och pyroteknisk säkerhetsutrustning (PU).

Brandfarliga varor

Den som hanterar eller förvarar brandfarlig vara yrkesmässigt eller i större mängd behöver tillstånd för detta.

Tillstånd vid publik verksamhet

Vid publik verksamhet (t.ex. butiker, samlingslokaler, skolor eller restauranger) behövs tillstånd om man förvarar brandfarlig gas inomhus eller om man förvarar mer än 60 liter brandfarlig gas utomhus eller om man förvarar mer än 100 liter brandfarlig vätska.

Tillstånd vid yrkesmässig hantering inomhus

Vid övrig yrkesmässig hantering inomhus behövs tillstånd om man förvarar mer än 500 liter brandfarlig gas eller mer än 500 liter brandfarlig vätska.

Tillstånd vid yrkesmässig hantering utomhus

Vid yrkesmässig hantering utomhus behövs tillstånd om man förvarar mer än 1000 liter brandfarlig gas eller mer än 3000 liter brandfarlig vätska.

Kontakt

Per Sandström
Ställföreträdande räddningschef
E-post: per.sandstrom@dalsed.se
Telefon: 0534-190 26

Läs mer

MSB:s hemsida

Blanketter

Anmälan av deltagare för explosiv vara med begärlighetsgrad A eller B

Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara

Anmälan om föreståndare för explosiv vara

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor

Sidan uppdaterades 21 september 2023