Kommunfullmäktige 2022-2026

Ledamöter (31)

Moderaterna

Centerpartiet

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Kristdemokraterna

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Sverigedemokraterna

Ersättare

Moderaterna

 1. Linus Lännhult
  linus.lannhult@dalsed.se
 2. Synnöve Engkvist
  synnove.engkvist@dalsed.se
 3. Mikael Gustavsson
  mikael.gustavsson@dalsed.se
 4. Mats Hansson
  mats.hansson@dalsed.se

Centerpartiet

 1. Catherine Morgan Rundqvist
  catherine.morgan-rundqvist@dalsed.se
 2. Christer Jörgensen
  christer.jorgensen@dalsed.se
 3. Ture Olsson
  ture.olsson@dalsed.se
 4. Anders Forsdahl
  anders.forsdahl@dalsed.se

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

 1. John Kral
  john.kral@dalsed.se
 2. Kerstin Sandqvist
  kerstin.sandqvist@dalsed.se

Kristdemokraterna

 1. Henrik Andersson
  henrik.andersson@dalsed.se
 2. Lena Kunéll
  lena.kunell@dalsed.se

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

 1. Bjørn Tangen
  bjorn.tangen@dalsed.se
 2. Jan-Gunnar Eliasson
  jan-gunnar.eliasson@dalsed.se
 3. Erika Martinsson
  erika.martinsson@utb.dalsed.se
 4. Lena Zakariasson
  lena.zakariasson@dalsed.se

Vänsterpartiet

 1. Leif Granell
  leif.granell@dalsed.se

Sverigedemokraterna

 1. Kunde inte utses

Ordförande: Christina Virevik (C)
1:e vice ordförande: Jan Johansson (M)
2:e vice ordförande: Carina Halmberg (S)

De förtroendevalda i kommunen har en kommunal e-postadress efter principen fornamn.efternamn@dalsed.se
(å och ä ersätts med a, ö ersätts med o, accenter och liknande utelämnas, ex. é ersätts med vanligt e)

Sidan uppdaterades 16 november 2023