Sophämtning

Vilka ska ha sophämtning?

I Dals-Eds kommun är det obligatoriskt med hämtning av hushållsavfall (sopor) både för permanentbostäder och fritidsbostäder.

Kommunens normala hämtningsintervall är var 14:e dag.

Fritidsbostäder kan ha sophämtning året om eller under perioden maj - september.

Kommunen kan också godkänna längre hämtningsintervall än var 14:e dag. För att få längre hämtningsintervall krävs dock att du har en godkänd kompost. För att få detta måste du ha en kompostbehållare som godkänts av Dalslands miljö- och energiförbund. Hur du ansöker om detta kan du läsa mer om här.

Längre intervaller för permanentbostäder är var 28:e dag eller 4 gånger per år.

Längre intervaller för fritidsbostäder är var 28:e dag.

De längre hämtningsintervallerna sker på förutbestämda veckor och dagar och går inte att ändra efter behov.

Så här försäkrar du dig om att dina hushållssopor töms som planerat:

 • Placera dina tunnor med draghandtaget vänt mot vägen i direkt anslutning till sopbilens rutt i god tid innan tömning.
 • Se till att det det inte finns några hinder i vägen i form av t.ex. snö eller andra föremål/skräp etc.

Blev inte ditt kärl tömt?

Blev inte ditt kärl tömt när det skulle, låt kärlet stå kvar på tömningsplatsen. Ring sedan Dals-Eds kommun på 0534-19046 eller 0534-19000, så får du vidare instruktioner.

14-dagarshämtning

Du som har 14-dagarshämtning har nu två kärl att lägga dina sorterade sopor i, ett brunt och ett grönt.

Grönt kärl

I det gröna kärlet lägger du dina restavfallspåsar i.

Brunt kärl

Om du inte själv komposterar ditt biologiska köksavfall:

 • I det bruna kärlet lägger du dina plastpåsar för matavfall.
 • Alla påsar ska vara väl knutna (dubbelknut). Inget löst avfall får lämnas i kärlen.
 • Tömningen kommer att ske med en bil som har två fack och kan därför tömma båda kärlen i var sitt fack samtidigt var 14:e dag.

Vi i Dals-Eds kommun arbetar med utökad källsortering. Detta innebär att allt komposterbart hushållsavfall ska läggas i det bruna sopkärlet. Innehållet från de bruna sopkärlen blir sedan till gas och gasen används som bränsle.

Det här går bra att kompostera:

 • Matrester, råa och tillagade
 • Frukt- och grönsaksrester
 • Äggskal och äggkartong (utan prislapp)
 • Bröd
 • Kaffe- och tesump, kaffefilter
 • Hushållspapper, pappersnäsdukar, ofärgade servetter
 • Snittblommor, krukväxter, blomjord
 • Kutterspån från smådjur

Det här går inte att kompostera:

 • Cigarettfimpar, snus, tobaksaska
 • Blöjor
 • Bindor
 • Tyg
 • Innehållet i dammsugarpåsen
 • Kattsand
 • Kalk, gyttja, lera
 • Stora mängder vedaska, grillkol
Avgifter för sophämtning
Här hittar du aktuella avgifter för sophämtning.
För verksamheter/ företag
Ingen beskrivning tillgänglig.
Sophämtningsturer och blanketter
Information om sophämtningsturer samt blanketter.
Sidan uppdaterades 31 maj 2023