Ändring av byggnad

Alla ändringar av byggnader ska utföras varsamt så att bland annat de kulturhistoriska värdena tas till vara. Är byggnaden särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt får den inte förvanskas.

Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen bistår kommunen i plan- och bygglovssammanhang vid till- eller ombyggnad av byggnader med kulturhistoriska värden eller vid byggnation i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Ska du göra en om- eller tillbyggnad av en kulturhistoriskt värdefull byggnad kan du kontakta Förvaltningen för kulturutveckling för rådgivning.

Förvaltningen för kulturutveckling - Västra Götalandsregionen

Råd från Förvaltningen för kulturutveckling till dig som ska renovera byggnader med kulturhistoriska värden:

 • När du renoverar - gör det med hänsyn till husets ålder och utseende. 
 • Gör bara det allra nödvändigaste. Behåll så mycket som möjligt av det gamla materialet. Laga det som är trasigt hellre än byta mot nytt. 
 • Gamla hus behöver sällan riktas. Särskilt enklare hus kan få ha små skavanker och skevheter. 
 • Använd samma dimensioner på nytt material som det sitter i huset. 
 • Nya eller ersatta delar ska likna originalet vad gäller materialkvalitet, utformning och behandling. 
 • Om en panelbräda är rutten i nederkanten - byt bara den dåliga delen, eller upp till en regel. 
 • Äldre handslagna tegelpannor ska alltid återanvändas. Sedan kan man komplettera med nya eller begagnade. Alla takfall behöver inte ha samma sorts pannor. 
 • Förr använde man nästan bara kalkbruk vid murning. Skorstenar och tegelväggar ska inte muras med cementhaltigt bruk. 
 • När du gör i ordning ett gammalt fönster - använd linoljekitt och måla med linoljefärg, så blir underhållet lättare nästa gång. 
 • Äkta Falu rödfärg är det billigaste sättet att måla ett gammalt rött hus. Färgen ska inte ha någon "förstärkning" av plast eller akrylat. 
 • Håll huset fritt från närgången växtlighet. Se gärna till att marken lutar lite från huset.
Kontakt

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Elin Andersson
Plan- och bygglovsingenjör
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 06

Sidan uppdaterades 23 oktober 2023