Konsthall

Rum med tavlor

Kommunens konsthall invigdes 2017 och finns på biblioteket. Fritid & Kultur ansvarar för konsthallen och för kontakterna med konstnärerna. Både professionella konstnärer och amatörer är välkomna att ställa ut. Ett varierande och brett utbud eftersträvas.

 • Utställare från Dals-Eds kommun prioriteras och därefter utställare från andra kommuner. Två utställningsperioder per år är reserverade för Dalslands konstnärsförbund.
 • Utställningsperioden är normalt fyra veckor. Sommarutställningen sträcker sig dock över en längre period.
 • Konstnären ansvarar själv för sina konstverk och eventuell försäljning av dessa.

Utställare 2023

 • 6/2 - 28/2
  Kilian Horn
 • 6/3 - 28/3
  Ellinor Wikman
 • 3/4 - 25/4
  Inga-Lill Steffner
 • 2/5 - 23/5
  Instrumentkonst årskurs 4, Hagaskolan
 • 29/5 - 20/6
  Else Langkilde
 • 26/6 - 15/8
  Sommarutställning
 • 21/8 - 12/9
  Gunilla Svensson
 • 18/9 - 10/10
  Kulturveckan
 • 16/10 - 7/11
  Anna Johansson
 • 13/11 - 5/12
  Ewa Pettersson
 • 11/12 - 2/1
  Skapande, lek och lärande på Haga förskola
Hör av dig till kultur- och fritidschef om du är intresserad av att ställa ut

Morgan Funevall
Kultur och fritidschef
E-post: morgan.funevall@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-190 66

Sidan uppdaterades 28 november 2023