Arbete och företagande

Dals-Eds kommun är möjligheternas kommun där vi tar hand om varandra och växer tillsammans. Det finns goda förutsättningar att hitta utbildningar och arbeten inom kommunen eller närområdet. Via pendlingsmöjligheterna tåg eller buss finns såväl Oslo som Uddevalla och Göteborg inom räckhåll.

Om Dals-Eds näringsliv

Arbete

Det är till arbetsförmedlingen du i första hand ska vända dig om du vill ha råd och hjälp med att söka jobb.

Kommunens Arbetsmarknadsenhet erbjuder också stöd till personer som av olika anledningar har svårt att få arbete t.ex. långtidsarbetslösa vuxna och unga arbetslösa. Under rubriken Arbetsmarknadsenheten, hittar du bland annat information om AME/Secondhandbutik, Skogsvårdslag m.m. Mer information lämnas av arbetsmarknadschef.

Om du är i behov av vidareutbildning finns via Vuxenutbildningen information om de utbildningar som kan erbjudas lokalt.

Kontakt

<strong>Tommy Nerstrand</strong> Tommy Nerstrand
Näringslivsutvecklare
E-post: tommy.nerstrand@dalsed.se
Telefon: 0534-190 45

<strong>Eva Sjötun</strong> Eva Sjötun
Enhetschef AMI
E-post: eva.sjotun@dalsed.se
Telefon: 0534-191 59

Söker du personal?

Hand som lyfter upp en liten blå gubbe

Arbetsförmedlingens rekryteringstjänst för dig som företagare.

Sidan uppdaterades 12 oktober 2023