Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd, utom förskole- och fritidshemsverksamheten.

Nämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt vad som i lag säga om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vidare ansvarar socialnämnden för färdtjänst och kommunens uppgifter rörande alkohollagen, tobakslagen samt lotterilagen avseende automatspel.

Förtroendevalda, Socialnämnden

Ordförande

Kenneth Gustavsson
Ordförande Socialnämnden
E-post: kenneth.gustavsson@dalsed.se
Telefon: 0534-194 19

Socialnämnden
E-post: socialnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 30

Telefontid: Måndag-fredag 10.00-12.00.

Sidan uppdaterades 17 maj 2024