Anslutning till kommunalt VA

Om du vill ansluta din fastighet till den allmänna anläggningen ska du anmäla det till kommunen på särskild anmälningsblankett.

Anmälningsblankett för VA-installation ska skickas till Teknik och Service, Box 31, 668 21 ED. Blanketten hittar du nedan.

Anmälan om kommunal VA-installation

Teknisk beskrivning av VA-installation

Om du har rätt att använda anläggningen, drar kommunen fram ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp efter samråd med dig som fastighetsägare om ledningarnas antal, dimensioner, lägen och utförande.

För frågor angående kommunal VA-anslutning hänvisas till 0534-190 52.

Sidan uppdaterades 12 mars 2024