Olovligt byggande

Om något som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har utförts utan att lov beviljats kallas det för olovligt byggande, eller "svartbygge". Byggnadsnämnden ansvarar för kontrollen över detta. Vid olovligt byggande kan byggnadsnämnden ta ut byggsanktionsavgift eller kräva att bygget rivs.

Om du misstänker att något är olovligt gjort kan du kontakta oss så kollar vi upp det. Du kan välja att vara anonym när du anmäler misstanke om olovlig byggnation. Om du väljer att vara anonym kommer vi inte att kunna återkoppla till dig.

Har du råd att bygga svart?

Kontakt

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Björn Jonasson
Bygginspektör
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 50

Arbetar: måndag, tisdag, torsdag och fredag

Sidan uppdaterades 23 oktober 2023