Gällande detaljplaner

Här kan du ladda ner detaljplaner:

För information om gällande detaljplaner antagna före 1999 hänvisas till plan- och byggkontoret.

Gällande detaljplaner

Kontakt

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se

Sidan uppdaterades 5 oktober 2023