Marklov

Inom område med detaljplan krävs marklov för:

  • Schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen. 
  • Trädfällning och skogsplantering om kommunen har bestämt det i detaljplanen.

Ansökan om bygglov/marklov/rivningslov

Avgift

Avgift för marklov betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Kontakta oss

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Elin Olsson
Bygglovshandläggare
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 05

Elin Andersson
Plan- och bygglovsingenjör
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 06

Sidan uppdaterades 11 december 2023