Fyrbodals kommunalförbund

Texten Fyrbodal med en våg under.

14 kommuner samarbetar för tillväxt

Hemsida: www.fyrbodal.se

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. Det är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta med samverkansfrågor kommunerna emellan.

Fakta

 • Antal medlemskommuner: 14 st.
 • Namnet: Namnet har sin historik i begreppen Fyrstad, Bohuslän och Dalsland, vars kommuner är medlemmar i kommunalförbundet.
 • Antal invånare: ca 260 000
 • Fokusområden: Näringsliv, kultur, hälsa, utbildning och infrastruktur.

Länk mellan Fyrbodals 14 kommuner

Samarbetsfrågorna gäller i första hand det följande områden:

 • Vård och omsorg samt socialtjänst
 • Verksamhetsutveckling med stöd av IT
 • Utbildning och FoU
 • Kompetenshöjande insatser
 • Gemensamt ägarskap av bolagen Mediapoolen, Gryning Vård AB och Innovatum A
 • Intressebevakning
 • Projektägarskap där kommunalförbundet administrerar och ansvarar för ett antal externt finansierade projekt (EU, strukturfonder, interreg mm).
 • Tillväxtfrågor och regional utveckling

Länk mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen

Kommunalförbundets ska vara länken mellan de 14 kommunerna och regionen. I detta ingår att föra information i de båda riktningarna, vara pådrivande och samordna arbetet i syfte att skapa en kraftfull utveckling i Fyrbodal i riktning mot den gemensamma visionen om ”Det goda livet”.

Kommunerna som ingår i kommunalförbundet:

 • Bengtsfors
 • Dals-Ed
 • Lysekil
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Orust
 • Sotenäs
 • Strömstad
 • Tanum
 • Trollhättan
 • Uddevalla
 • Vänersborg
 • Åmål
Sidan uppdaterades 17 maj 2023