Korta fakta om Dals-Ed

Dals-Ed - i nordvästra delen av Dalsland, med en lång riksgräns mot Norge, mitt i södra Sveriges största vildmarksområde mellan 400 sjöar och vattendrag. Med en yta på 730 km² och en befolkning på ca 4 600 invånare har alla gott om plats och det finns rum för fler.

I Dals-Eds kommun finns tätorten Ed och de fem kommundelarna - Nössemark, Håbol, Rölanda, Gesäter och Töftedal - som tidigare var egna kommuner men som 1952 införlivades i det som idag är Dals-Eds kommun.

Natur

Den norra delen av Dals-Ed består av barrskog, fjällmark, stora orörda naturområden och mycket sjöar och vattendrag. I den norra delen tronar bland annat Tresticklans nationalpark som södra Sveriges största vildmarksområde och här finns kommundelarna Nössemark och Håbol. I den södra delen med kommundelarna Rölanda, Gesäter och Töftedal dominerar böljande åkermark. Mitt i Dals-Ed, på en landremsa mellan sjöarna Stora Le och Lilla Le, finns tätorten Ed. Samhället omfamnar Lilla Le och är hamn och start för Stora Le och därmed Dalslands kanal.

Historia  

Stora delar av Dals-Ed har formats av inlandsisen, spår finns överallt i tätorten och här bosatte sig människorna redan under järnåldern. Som gränsbygd har platsen under århundradena varit intressant utifrån maktpolitiska intressen, handel och transporter. Karl XII, den svenske krigarkonungen, tågade från Dals-Ed till Fredrikstens fästning i Halden. Ett fälttåg som skulle komma att bli hans sista, slutet på stormaktstiden och början på det demokratiska Sveriges framväxt.

Kommunvapnet

Utdrag ur skrivelse från Edstraktens fornminnes- och hembygdsförening ställd till Dals-Eds kommunfullmäktige oktober 1956:

"Vapnets dominant är den stiliserade flamman i guld. Flamman symboliserar kommunens karaktär av gränsbygd. Under gångna tider har flammorna från vårdkasar på de högsta bergens toppar runt i bygden varslat om fientliga aktioner och kallat männen till samling och försvar.

Under det högsta berget med kasen reser sig sex låga kullar, om man så vill, bildar sex skogsklädda åsar en mjuk våglinje. De sex kullarna skall symbolisera de sex kommunerna, som 1952 förlorade sin självständighet för att bilda den nya gemenskapen Dals-Eds kommun.

Kommunen är rik på skogar, berg och sjöar. Det har därför ansetts motiverat att låta det nedersta fältet i vapnet föra tanken till de ofta mörka vatten över vilka de mångskiftande, blånande åsarna och bergen resa sig mot en ljusare himmel."

Kommunfullmäktige tillsatte en kommitté som skulle utreda vapen för kommunen. Den 28 maj 1957 överlämnades fem förslag varav kommunfullmäktige antog nuvarande vapen och dess färger.

Kommunvapen med eld på en kulle med blå bakgrund

Folket

Skog och trä har under flera hundra år varit den naturliga basnäringen, småföretagande och mindre industrier den vanligaste försörjningen. Handel och besöksnäring är betydande näringar. Föreningslivet och företagarandan är utpräglad och formar en alldeles särskild känsla av samarbete och samhörighet - that hometown feeling. 

Statistik

Statistik om Dals-Ed från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) hittar du här

Kontakt

Du är varmt välkommen att kontakta Dals-Eds kommun, om du vill veta mer om oss:

Dals-Eds kommun
Box 31
668 21 ED

Besöksadress:
Storgatan 27
668 30 Ed

Telefon växel/reception: 0534-190 00

E-post: kommun@dalsed.se

Sidan uppdaterades 24 maj 2024