Påverka själv

Vi lever i en representativ demokrati där det mest grundläggande sättet att påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år. Du har också en möjlighet att själv engagera dig politiskt.

Andra alternativ att vara med och påverka är inom olika intresseorganisationer eller genom att hålla kontakt med "sin" politiker och se till att hon eller han vet vad man tycker. Under rubriken Förtroendevalda till vänster finns samtliga förtroendevalda i kommunen och e-postadresser.

I Dals-Eds kommun finns även möjlighet att lämna Medborgarförslag om du som folkbokförd i kommunen har konkreta förslag på hur kommunen ska kunna förbättras.

Alla dessa möjligheter kan ge resultat men man måste vara uthållig, ha lust och tid. Beslutsprocessen tar nämligen oftast lång tid eftersom det är viktigt att få in många synpunkter och ta hänsyn till flera intressen, för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Det gäller därför att skapa intresse kring de frågor som man tycker är viktiga. Informera så många som möjligt, prata, debattera, väck nyfikenhet, ring politiker, kontakta massmedia. En omskriven fråga är mer intressant än en okänd.

För att lämna synpunkter och klagomål på FOKUS verksamheter kan du besöka den här sidan.

För klagomål/synpunkter på vård och socialtjänst finns den här sidan.

Du kan så klart alltid kommunicera dina synpunkter via e-post till kommun@dalsed.se

Nedan finner du mer information att använda för dig som vill vara med och påverka.

Förtroendevalda
Ingen beskrivning tillgänglig.
Lämna egna förslag
Ingen beskrivning tillgänglig.
Politiska partier
Ingen beskrivning tillgänglig.
Sammanträden
Ingen beskrivning tillgänglig.
Vad gör man som politiker?
Ingen beskrivning tillgänglig.
Sidan uppdaterades 22 maj 2023