Om webbplatsen

Dals-Eds kommuns webbplats är uppbyggd så att du lätt ska hitta det du söker genom en toppnavigation som följer med hela webbplatsen igenom.

Tillgänglighet

Dals-Eds kommuns webbplats strävar ständigt efter att uppfylla W3C WAI tillgänglighetsprinciper, men vi är medvetna om en del tillkortakommanden.

För närvarande har vi ingen inbyggd lösning för uppläsning av webbplatsens innehåll, och tills vidare rekommenderar vi användare i behov av detta hjälpmedel att använda en skärmläsare som t.ex. NVDA, som finns att ladda ner här.

Vi befinner oss för närvarande i en process för att förnya vår webbplattform, där vi i första hand söker lösningar som i görligaste mån ska kunna framtidssäkra vår tillgänglighet på webben.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna i vår tillgänglighetsredogörelse, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via det här formuläret, eller kontakta oss via e-post lennart.zetterlund@dalsed.se eller på telefon 0534-192 63, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det här: Anmäl bristande tillgänglighet - Myndigheten för digital förvaltning

Hjälpverktygen överst till höger

  • A-Ö - Listar alla sidor på hemsidan i alfabetisk ordning.
  • Lättläst - Är information på lättläst svenska. Den innehåller inga svåra ord eller långa meningar.

PDF-filer

På webbplatsen finns en del filer i pdf-format, exempelvis blanketter. För att öppna dessa kan du behöva en pdf-läsare installerad på din dator.

Här kan du ladda hem Adobe Reader

Ansvar

Har du frågor eller problem med webbplatsen, kan du använda formuläret längst ner på sidan, "Synpunkter på hemsidan", eller e-posta vår webbansvarige. Webbansvarig samt kommunens informationsansvarige ansvarar för att den information som publiceras på dalsed.se är korrekt, saklig och förankrad.

E-post

Personalens e-postadresser har följande utseende: fornamn.efternamn@dalsed.se där å, ä och ö är ersatt med a och o. Accenter och liknande utelämnas, ex. é ersätts med vanligt e.

OBS! För anställda inom FOKUS-förvaltningen är e-postadressen: fornamn.efternamn@utb.dalsed.se

Sidan uppdaterades 14 mars 2024