Parkering

I Dals-Eds kommun värnar vi om fri och ändamålsenlig parkering. För att skapa en så trivsam och säker miljö som möjligt i vårt samhälle ber vi er att respektera gällande regler.

I grova drag gäller följande regler för parkering i centrum:

  • 1 timme vid kantparkeringar vid Torget samt Hantverkargatan, Östra Torggatan och Apoteket
  • 4 timmar vid Torget och vid Dilan (begränsning i timmar gäller enbart dagtid, vardagar)
  • 8-dygnsparkering vid parkeringen mellan Carl XII och Dilan och några vid resecentrum
  • 24 timmar vid övriga kommunala platser
Karta över parkeringar i centrum
Klicka på bilden för större version

Karta över parkeringar i centrum finns också som PDF här.

Parkering på blåmarkerad parkeringsplats är kostnadsfri förutsatt att man följer gällande regler. Om man parkerar i strid med beslutade tidsbestämmelser eller andra parkeringsföreskrifter kan felparkeringsavgift tas ut om 800 kr vid parkering på rörelsehindrades p-platser utan giltigt tillstånd och 400 kr vid parkering i strid med övriga föreskrifter rörande parkering och stannande av fordon.

Boende- och verksamhetsparkering

Boende, och i andra hand verksamheter med behov, ges möjlighet att hyra kommunal parkering i centrum om det inte finns möjlighet att lösa parkering inom egen fastighet.

Pris för hyra av parkeringsplats 2023 är:
1 817 kr för elplats och 1 168 kr för plats utan el.

Intresseanmälan för hyra av parkeringsplats finns här.

Personal i centrum hänvisas till 24-timmarsparkeringarna om egna parkeringar ej finns.

Husbilsparkering

Kostnadsfri korttidsparkering för husbil finns vid Eds badplats. För parkering av husbil längre än 4 timmar hänvisas till husbilsparkeringen öster om badplatsens parkering. För parkering på husbilsparkeringen utgår avgift om 80 kr/dygn som betalas via Swish till nummer: 123-3160959 alternativt kontant i kommunhusets reception på Storgatan 27 eller via brevinkastet på kommunhusets östra gavel.

Laddstationer

Laddstolpar för elbil finns vid resecentrum samt bakom biblioteket och vid kommunhuset. Instruktioner för laddning finns på InCharge hemsida, där du också kan beställa laddkort.

Cykelparkering

Cykelparkering finns vid resecentrum samt framför kommunhuset.

Parkeringstillstånd

En person som är rörelsehindrad och har utpräglade gångsvårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd som möjliggör för att parkera på plats för rörelsehindrad. För mer information och ansökan läs här.

E-tjänster

Under våra E-tjänster kan du felanmäla våra parkeringsplatser samt ansöka om dispens från lokal trafikföreskrift.

Osäker på vad som gäller för stannande och parkering?

Trafikförordningen anger generella regler för stannande och parkering. Dessa regler är inte utmärkta med skyltar. Förbud mot att stanna eller parkera gäller bland annat:

  • på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe, vid en cykelpassage eller en cykelöverfart,
  • i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant,
  • på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana,
  • i en vägport eller tunnel,
  • på eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där sikten är skymd.
  • på allmänna platser utanför vägen såsom i skiljeremsor, planteringar eller liknande.

Du får heller inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.

På gata eller allmän väg får du inte lov att parkera längre än 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Dessa regler gäller inte vid de fall generella regler eller andra trafikföreskrifter förbjuder eller begränsar stannande eller parkering.

I Transportstyrelsens publikation “Stanna och parkera” kan du läsa mer kring vad som gäller för stannande och parkering.

Sidan uppdaterades 27 september 2023