Handlingsprogram

Handlingsprogram enligt lag (2003:778) Om skydd mot olyckor

Samhället har alltid drabbats av olyckor som medfört större eller mindre skador på människor, egendom eller i miljön. För att skydda medborgarna har samhället solidariskt tagit ansvar så att en effektiv räddningstjänst kunnat förebygga och begränsa skador i samhället och hos dess invånare.

Möjligheterna att minska antalet olyckor ligger framförallt i utmaningen att ändra på normer, attityder och vanor i vårt beteende. Människan är såväl producent som konsument av olyckor, men i stället för att fråga vilken risknivå som är acceptabel bör frågan vara: vilken säkerhet vill samhället ha?

Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens räddningstjänst. Enligt lag (2003:778) Om skydd mot olyckor, har Dals-Eds kommun antagit ett handlingsprogram.

Handlingsprogram för Skydd mot olyckor - förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Dals-Eds kommun

Sidan uppdaterades 21 september 2023