Hoppa till innehållet

Dalslandsmedaljen till Jonas och Eds Countryfest!

Publicerad 2021-09-15
Kommittén för Dalslandsmedaljen har i år fått in ett stort antal nomineringar och nu utsett två värdiga mottagare som gjort Dalsland framstående tjänster.
Mottagare av Dalslandsmedaljen 2021 är Dalslandsorkestern samt Jonas Månsson, Eds Countryfest.

Avstängning av väg 928 vid Kolsäter under september

Publicerad 2021-08-27
Väg 928 i höjd med Kolsäter kommer att stängas av mellan 2021-09-01 och 2021-10-01 p.g.a. ett siktförbättringsarbete.
Räddningstjänst, ambulans etc. kan passera arbetsplatsen via en enskild väg som ligger i direkt anslutning till avstängningen.

Utdelning Hugo Berglunds donationsfond 2021

Publicerad 2021-08-27

Stiftelsen för Hugo Berglunds donationsfond har att årligen i enlighet med fondens statuter bevilja bidrag ur fondens avkastning till näringsidkare, ideella föreningar och privatpersoner inom Töftedals socken.
Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 30 september 2021.


Vi söker kontaktpersoner till LSS & Socialpsykiatrin

Publicerad 2021-08-18

Som kontaktperson fungerar man som en medmänniska. Personer med funktionsnedsättning kan ha svårare än andra människor när det gäller socialt kontaktnät eller att komma ut på olika aktiviteter. Ett uppdrag som kontaktperson kan innebära att man tillsammans med brukaren hittar på olika aktiviteter som brukaren har intresse av. Exempelvis att man går på café, handlar tillsammans, tar en promenad eller bara socialt umgänge.


Friluftslivets år 2021 - Luften är fri

Publicerad 2021-01-29
I Dals-Ed har vi vacker natur och goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv. År 2021 deltar Dals-Eds kommun i Friluftslivets år med förhoppningen att lyfta friluftslivet och att få fler personer att vara ute i naturen. Friluftslivets år vänder sig till alla invånare, men särskild målgrupp är barn åk 4-6, nya svenskar och beslutsfattare i kommunen.

lördag 18 september

Konstutställning Fönster mot konsten 18–26 september

Konstutställning Fönster mot konsten 18–26 september
Edskonstnärer visar bildkonst
Konstpromenad i Eds Centrum.
Bildkonst visas i skyltfönster under Eds kulturvecka.
18–26 september
VÄLKOMMEN!

fredag 24 september 10:00

Europeiska Mobilitetsveckan 2021

Europeiska Mobilitetsveckan 2021
Fredag 24 september 10:00-15:00 finns vi i Dals-Ed framför kommunhuset.
- Energi- och klimatrådgivarna pratar hållbart resande och delar ut reflexer och goodie-bags.
- Passa på att provcykla elcykel genom Silverlake.

tisdag 28 september 18:00

Stickcafé

Stickcafé
Tycker du om att STICKA?
Låt oss sticka tillsammans. Alla typer av handarbeten välkomnas!

lördag 9 oktober 09:00

Eds torgmarknad 9/10

Eds torgmarknad 9/10
Istället för vårmarknad planerar vi att ha några mindre månadsmarknader på torget mellan 9:00 och 15:00 med 4-5 försäljare. Vi håller torgmarknaden coronasäker genom att hålla avstånd och stånden glest isär.
Varmt välkomna!

Evenemangskalender på vastsverige.com

Friluftslivets år 2021:

*** Alla dagar! ***
Alla dagar

Aktivitetsrundan - Tavlan

Aktivitetsrundan - Tavlan

Tavlans motionsgård

Rundan är ca 1,5 km lång och längs den finns 12 skyltar med olika övningar som passar alla åldrar. Det finns också QR-koder på skyltarna som kan användas för att visa hur övningarna utförs.

För barnen finns lite enklare övningar som presenteras av figurerna Klicken, Pricken och Droppen.

Starten hittar ni vid Tavlans parkering och det är möjligt att ta med barnvagn längs rundan.


Alla dagar

Digital tipspromenad runt Timmertjärn

Digital tipspromenad runt Timmertjärn

Timmertjärns friluftsområde

Nu kan du prova vår nya tipspromenad! Dals-Eds kommun och Edshus AB har tillsammans tagit fram en digital tipspromenad runt Timmertjärn.
  • Nya frågor varje söndag klockan 08.00
  • 15 frågor, både för vuxna och barn
  • Rundan är 1 km lång

SÅ HÄR GÖR DU:
  • Ladda ner appen Xrundan i din mobil (gratis)
  • Registrera dig
  • Klicka på "Välj runda och quiz" i appen ("Timmertjärnsrundan")
  • Skanna QR-koderna och svara på frågorna.


HA EN HÄRLIG PROMENAD & LYCKA TILL!
Första frågan hittar du intill parkeringen vid aktivitetsområdet, Timmertjärn!

Alla dagar

Kulturveckan - Tema Friluftsliv

Kulturveckan - Tema Friluftsliv
Kulturveckan i Dals-Ed arrangeras nu för tionde året i rad. Dals-Ed har ett rikt kulturliv med föreningar, kulturskola, bibliotek, utställningar, biograf, flera museer med mera. Vi har gett kulturveckan namnet Kultur för alla. Vi hoppas att du hittar evenemang under veckan som engagerar dig och som du vill besöka.

Programblad hittar du här. Om inget annat anges i programbladen är evenemangen gratis.

Tillgänglighetsdatabasen logotyp

Turistbroschyr Dals-Ed 2021

Infoguiden Dals-Ed 2021

SOS Alarm

Grensetjänsten Norge-Sverige, informationstjänst

SmåKom