Hoppa till innehållet
Dals-Ed

Information om felaktig betalningspåminnelse

Publicerad 2020-06-18
Sedan årsskiftet har vi ett nytt ekonomisystem, vilket medfört vissa fördröjningar och förändringar i fakturering och påminnelseutskick. Det har även skickats ut påminnelser där texten blivit felaktig plus att vissa har fått en påminnelseavgift som är felaktig. Vi tar INTE ut någon påminnelseavgift. Det innebär att du kan ha fått eller kommer att få en påminnelse med felaktig text. Anledningen till att du får påminnelsen är att du har en eller flera obetalda fakturor.

Ny detaljplan för Årbol 1:4 m.fl.

Publicerad 2020-06-16
Under en exploatörsträff förra hösten lyftes förslag om att ändra detaljplanen för Årbol 1:4 m.fl. Förslag gavs om flerbostadshus och därutöver har även förslag om möjliggörande för tvåplanshus framförts. Dals-Eds kommun ser nu över möjligheten att göra en ny detaljplan för området och tar med anledning av detta in önskemål och förslag på förbättrad utformning av området.

I Coronatider..

Publicerad 2020-05-25

Funderar Du över något eller vill Du bara prata bort en stund? Ring gärna någon av oss i PRO:s styrelse!


Översyn av parkeringar

Publicerad 2020-05-06
Dals-Eds kommun har genomfört en översyn av parkeringar i centrum. Syftet med översynen var att uppnå en ändamålsenlig parkering i centrum genom att inventera antalet befintliga parkeringar, tidsbestämmelser, avtal och behov samt att möjliggöra för felparkeringsavgift i de fall parkeringsbestämmelser inte följs.

ABC- Föräldraträffar hösten 2020

Publicerad 2020-04-30

Under hösten 2020 blir det nya föräldraträffar Alla Barn i Centrum (ABC), som är till för alla familjer med barn i åldrarna 3-12 år.
Torsdagar 16:30 -19:00
10/9, 24/9, 1/10 och 15/10 
Sista anmälningsdag fredagen den 28 augusti. Först till kvarn…
Vi träffas i familjecentralens lokal ”Piggelin” på Edsgärdet.
Det är gratis att delta och gratis kursmaterial. Vi bjuder på fika


Sommarsimskola 2020

Publicerad 2020-04-29
Platser och tid: Badplatsen i Ed (Lilla Le) v 27 och 28 och badplatserna i Töftedal, Nössemark och Håbol och v 29 och 30. Förutsättningen är att det är minst 3 anmälda deltagare på badplatsen.

Sanering av Le-området/Bälnäs

Publicerad 2020-04-28
Dals-Eds kommun har beviljats bidrag av Naturvårdsverket för att sanera det gamla sågverksområdet vid Bälnäs samt de 8 bostadstomterna som ligger i anslutning till sågverksområdet.
Vi vill ta ett helhetsgrepp i området och efter saneringen vill vi iordningsställa ett attraktivt rekreationsområde. Vi vet att det finns många idéer och intressenter i området och vi har sedan tidigare fått in en hel del förslag som har sammanställts i ett första utkast som du hittar här.

Skolluncher till gymnasieelever fr.o.m. 2020-04-27

Publicerad 2020-04-22
Dals-Eds kommun har beslutat att alla folkbokförda gymnasieelever och Utsiktens elever skall erbjudas fri lunch från kommunens kostenhet så länge som gymnasieskolorna är stängda.

Tack för att Du handlar lokalt - Håll avstånd i butiken!

Publicerad 2020-04-21
Dals-Eds kommun och handlarna i Ed vill passa på att tacka för att du handlar lokalt. Dals-Edsborna har uppvisat stor lojalitet med den lokala handeln, och det är nödvändigt och jättebra.
Men, vi måste också försöka att komma ihåg att hålla avstånd mellan varandra i butiken för att minska risken för spridning av covid-19. Vi vet att viruset finns även här hos oss.

Feriepraktik sommaren 2020

Publicerad 2020-04-07
Kommunstyrelsen har tagit beslut att utöka målgruppen som erbjuds feriepraktik i kommunens regi.
För sommaren 2020 är det därför öppet för ungdomar som går ut ÅK 9, samt ungdomar som går ut ÅK 1 och ÅK 2 på gymnasiet att ansöka om en plats.

Dals-Eds kommuns stödpaket till det lokala näringslivet

Publicerad 2020-03-25
Dals-Eds kommun har beslutat om ett åtgärdspaket, som stöd till företagen i Dals-Eds kommun, för att på något sätt mildra effekterna av den Coronapandemi som råder, och som drabbar våra företag hårt. De åtgärder som regeringen har presenterat räcker inte, utan det lokala näringslivet behöver ytterligare åtgärder och där är detta paket en början.

Till alla företagare i Dals-Eds kommun

Publicerad 2020-03-23
Under rådande omständigheter med anledning av Covid-19/Coronasituationen, och dess påverkan på vårt lokala näringsliv här i Dals-Ed, förstår vi att det är många av Er företagare som nu drabbas hårt. Allt går i en hisnande fart, och vi känner sympati och delar Er oro. Med stödpaket från regeringen och regionala aktörer, kommer visst stöd att kunna underlätta, men vi förstår även att det inte kommer att hjälpa fullt ut, framför allt inte för mindre företag och vissa extra utsatta branscher.

Riskgrupper kan få hjälp att handla

Publicerad 2020-03-20
För dig som bor i Dals-Eds kommun, tillhör riskgruppen för Covid 19 och inte har möjlighet att få hjälp att handla via släktingar, vänner eller bekanta erbjuder frivilligverksamheten Solrosen hjälp med det.

torsdag 16 juli 10:30

Luftig tipspromenad för alla

Torsdag 16 juli kl 10:30-12:00.
Start från Gamla Reals uteplats. Barn- och vuxenfrågor.
Tag med fikakorg och penna. Fina Priser
Alla är VÄLKOMNA!

Evenemangskalender på vastsverige.com