Socialförvaltningen

 • Socialchef
  • Controller
   • MAS
    • Nämndsekreterare
     • Biståndsavdelning
      • Individ- och familjeomsorg
       • Hemsjukvård
        • Rehab
        • LSS - Personlig assistans
         • LSS - Daglig verksamhet
         • LSS - Boende
          • Socialpsykiatri
          • Särskilt boende Hagalid
           • Korttidsverksamhet
           • Särskilt boende Edsgärdet
            • Hemtjänst

            Socialförvaltningens verksamhet

            Socialförvaltningen ansvarar för socialtjänsten i Dals-Eds kommun. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - utredning och beslut om insatser för enskilda individer inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt personer med funktionsnedsättning. Socialtjänsten omfattar också förebyggande verksamhet och ett deltagande i samhällsplaneringen i kommunen.

             

            All verksamhet skall bygga på den enskilda människans självbestämmanderätt och integritet.

            Adress

            Socialförvaltningen
            Box 31
            668 21 Ed

            Besöksadress: Storgatan 27

            Telefon: 0534-190 00

            Fax: 0534-191 74

            Kontakta oss

            Anna Andersson
            Tf Socialchef
            E-post: anna.andersson@utb.dalsed.se
            Telefon: 0534-195 50

            Mette Glesåen
            Nämndsekreterare
            E-post: mette.glesaen@dalsed.se
            Telefon: 0534-190 30

            Emelie Andersson
            Controller
            E-post: emelie.andersson@dalsed.se
            Telefon: 0534-194 07

            Sidan uppdaterades 25 september 2023