Farligt avfall

Farligt avfall

Olika exempel på farligt avfall

Farligt avfall kan t ex vara hårspray, aceton, lacknafta, färger, lim, städkemikalier, lågenergilampor, batterier m.m.
Detta vill vi inte ha ut i vårt kretslopp eftersom det kan vara skadligt för både natur och människor.

Här lämnar du farligt avfall:

Onsöns återvinningscentral (ÅVC)

Vem får lämna farligt avfall?

Endast hushåll får lämna farligt avfall till kommunens ÅVC (återvinningscentral).

Företag och verksamheter måste själva beställa och bekosta hämtning av sitt farliga avfall. De som producerar, transporterar eller tar hand om farligt avfall är skyldiga att föra anteckningar om avfallet, till exempel vilka mängder som uppkommer och vart avfallet transporteras.

Läkemedel

Olika exempel på läkemedel

På Apotek Hjärtat, Magasinsgatan 10 i Dals-Ed kan du lämna läkemedelsavfall och de tillhandahåller även kanylburkar.

Länk till Avfall Sverige - farligt avfall

Sidan uppdaterades 9 februari 2024