Dalslands miljö- och energiförbund

Dalslands vapen med en tjur

Förbundets organisation

Dalslands miljö- och energiförbund är en samarbetsorganisation inom miljö- och energiområdet för de fyra kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud. Förbundet har sitt juridiska säte i Mellerud. Den politiska organisationen utgörs av en förbundsdirektion och en miljö- och energinämnd.

Förbundsdirektionen består av kommunalråd och oppositionsråd från medlemskommunerna och har det övergripande ansvaret för inriktningen av det miljö- och energistrategiska arbetet. Miljö- och energinämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för att lagstiftningen inom framförallt miljö- och livsmedelsområdet efterlevs. Nämnden har också ett operativt ansvar för det miljö- och energistrategiska arbetet. Tjänstemannaorganisationen består av ett miljö- och energikontor som leds av förbundschefen. Förbundet är också huvudman för det regionala energikontoret; Hållbar utveckling väst (HUV).

 

Förbundets ändamål:

  • Ansvara för den myndighetsutövning genom prövning och tillsyn som ankommer på medlemskommunerna enligt miljö- och livsmedelslagstiftningen samt övrig lagstiftning med anknytning till verksamhetsområdet.
  • Initiera och samordna det miljö- och energistrategiska arbetet i medlemskommunerna och i förbundet.
  • Utföra energi- och klimatrådgivning utifrån tilldelade statsbidrag.
  • Fullgöra kommunernas åtaganden när det gäller kalkning av sjöar och vattendrag samt medverka i det lokala och regionala miljöövervakningsarbetet.
  • Vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap.
  • Bistå medlemskommunerna med underlag för besvarande av remisser, svara för information inom verksamhetsområdet samt bistå med expertkunskap inom verksamhetsområdet.
  • Kunna vara ägare till kommungemensamma administrativa system med syfte att effektivisera de kommunala verksamheterna.

 

Ytterligare information

Mer information om förbundets uppgifter och arbete hittar du i förbundets förbundsordning och arbetsordning.

Kontakt

Dan Gunnardo
Förbundschef
E-post: dan.gunnardo@dalsland.se
Telefon: 0531-939450

Sidan uppdaterades 25 september 2023