Återställningsbidrag

Du som fastighetsägare kan ansöka om ett återställningsbidrag från kommunen. Bidraget utbetalas för att återställa de bostadsanpassningar som är utförda i en bostad. Återställningsbidrag lämnas endast för att återställa sådana åtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag eller enligt motsvarande äldre bestämmelser. Bidrag lämnas för att återställa till normalskick på funktionell nivå i relation till bostadens skick i övrigt.

Bidrag lämnas inte för att återställa anpassningar som hyresvärden tidigare låtit utföra efter att ha övertagit rätten till bostadsanpassningsbidrag.

Villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få återställningsbidrag:

  • Det är fastighetsägaren som söker bidraget för återställning.
  • Fastighetsägaren kan söka återställningsbidrag för anpassningar gjorda i hyresbostäder eller allmänna delar i bostadsrättsfastigheter, till exempel trappuppgång och entré. Du kan inte få återställningsbidrag för småhus eller för anpassningar gjorda inuti bostadsrättslägenheter.
  • Anpassningsåtgärderna ska inte längre användas och vara till nackdel för andra boende/nästa hyresgäst.
  • Fastighetsägaren ska ha gjort försök att anvisa lägenheten till annan bostadssökande med funktionsnedsättning.

Läs mer på Boverket.se

Ansökan om återställningsbidrag

Sidan uppdaterades 1 juni 2023